Ako spoločne budovať lepšiu verziu SVETA, v ktorom chceme žiť? Kvôli čomu je potrebná celospoločenská TÚŽBA po zmene vo vnímaní HODNÔT, ich poradí, okruhoch ZÁUJMOV, prioritách či kolektívnych PRESVEDČENIACH? Tento podcast je o PROVOKUJÚCICH myšlienkach, ktoré môžu ovplyvniť naše myslenie. Prečo? Pretože CHARAKTER je tvorený celkovým súčtom všetkých našich doterajších myšlienok. A správny výber myšlienok vedie k hlbšiemu SEBAPOZNANIU, porozumeniu, múdrosti, kráse, HOJNOSTI a spokojnosti nielen pre seba. PRÍRODA nám pomáha napĺňať tie myšlienky (semená), ktoré v sebe najviac ŽIVÍME. Nastal čas PRESTAŤ akceptovať celospoločenskú priemernosť a objaviť čaro vyšších ŠTANDARDOV zdravia, vitality, výkonnosti, charakteru, spolupráce či kvality VEDOMIA. Naša VÍZIA je prísľubom toho, kým sa jedného dňa staneme. Lepšia verzia samého SEBA už preto nestačí. Byť silnou, zdravou, komplexnou či produktívnou bytosťou nie je cieľ, ale NÁSTROJ. Nástroj na to, ako byť UŽITOČNÝ, najmä pre tých druhých (zmysel života). Aj preto samotné vedomosti či dobrá vôľa NESTAČIA. Musíme spoločne KONAŤ, pretože iba veľkosť úsilia je meradlom VÝSLEDKU. Preto sa rátajú iba DOKONČENÉ myšlienky, splnené ciele a ZREALIZOVANÉ spoločné vízie, priatelia…

Subscribe

Title Date published
Spoznajte Zlatoš Family - Podcast rozhovor s Lenkou Perželovou 2016-05-28
Podajte ruku všetkým, ktorí sú pod vašim levelom poznania. 2016-06-03
Vytvorme si zručnosti pre vedenie kultúrneho sporu 2016-06-06
Spoznajte štvrtý makronutrient vo výžive človeka 2016-06-09
Večer inšpiratívnych osobností - Vlado Zlatoš a Dušan Plichta 2016-06-11
Vybudujte si lepšiu metabolickú kondíciu zápasením 2016-06-13
Spoznajte "novú" metabolickú fyziológiu a jej výhody 2016-06-17
Odmerajte svoj metabolizmus s aplikáciou MET/FLEX 2016-06-20
Nepodliehajte ilúziám vo výžive a životospráve 2016-06-23
Zdravé stravovanie detí v praxi a 10 podmienok úspechu 2016-06-29
Odmerajte flexibilitu svojho metabolizmu 2016-07-18
Kam smeruje budúcnosť Zlatoš Family projektov? 2016-07-22
Ako podnikať a zvládať svoje projekty? Interview s Michalom Trubanom 2016-07-27
Spoznajte vlastnosti inteligentného škrobu Superstarch 2016-08-01
Prečo prestať platiť vysokú daň za fitness krásu? Interview s Radom Cabúkom 2016-08-05
Metabolická zóna - prečo je dôležitá a ako sa do nej dostať? 2016-08-08
Ako oklamať mozog a ľahšie zvládnuť čiastočné hladovanie 2016-08-20
Stotožníte sa s filozofiou Biofilného Transhumanizmu? 2016-09-03
Podcast z Muscle Beach, Santa Monika, California 2016-09-10
Ako začať svoj deň a nastaviť telo i myseľ na top výkony 2016-09-24
12345

Comments about Zlatoš Family Podcast

comments powered by Disqus
Advertisment: